Konteksten

Pædagogisk proceskonsultation

Hvad er pædagogisk proceskonsultation?

Begrebet “pædagogik” er afledt af det græske “paidagogike”, som betyder “opdragelseskunst’, men det henfører også til læren om udvikling af evner, færdigheder og kompetencer hos det enkelte menneske.

En proces er et forløb eller en serie af handlinger der indebærer en forandring eller udvikling.

En pædagogisk proceskonsultation kan også beskrives som en professionel samtale. Sammen undersøger vi det der går dig på, og gennem denne hjælper jeg dig med at lægge en strategi for hvordan du kan tackle din udfordring

 

Hvad kan jeg så helt konkret hjælpe dig med?

Det korte svar er – nye øjne på sagen samt redskaber til at løse og løfte de udfordringer du og din familier står overfor. Det kan være i din rolle som forælder – eller jer som forældre. Måske oplever du, at du skælder for meget ud, måske er du og din partner uenige om opdragelse – måske skændes I for meget? Det kan også være, at samarbejdet med skolen eller daginstitutionen er kørt af sporet, eller det er svært at få familielivet til at hænge sammen.

Måske står du og din partner overfor en skillesmisse og har brug for hjælp til at få talt sammen og/eller lavet aftaler på en god måde, så børnene ikke kommer i klemme. Måske har du fået ny kæreste, eller du er blevet bonusforælder og står med nye udfordringer.

Jeg er ikke psykolog eller terapeut, og dermed yder jeg ikke hverken behandling eller psykoterapi. Mit fokus er at hjælpe dig – eller jer – til at få øje på de muligheder og nye veje, der måske ikke som udgangspunkt er synlige for jer, i den situation I står i. Fokus er på “her og nu” og hvordan du/I kommer videre herfra.

Jeg yder også proceskonsultation til børn og unge – Børn under 12 år dog sammen med forældre, medmindre andet aftales. En proceskonsultation for børn og unge kan tage udgangspunkt i forskellige sårbare områder som skilsmisse, mobning, ensomhed, lavt selvværd, aggressioner/frustrationer og at udvikle redskaber og metoder til at håndtere svære situationer i familieliv eller skole. Jeg hjælper også gerne børn der er diagnosticerede, ligsom jeg også gerne vejleder barnets pædagoger og lærere efter aftale. Da barnet/den unge er udgangspunktet for konsultationen, er det altid med dennes samtykke.

Ved konkret sorg- traume- og krisebearbejdning henviser jeg gerne til en psykolog.